november 13, 2015

Arbetet

Vi har koncentrerat oss på produkter som håller hög klass vad det gäller funktion, form och kvalitet.
Med våra fönsterprodukter får du inte bara sänkta värmekostnader utan också en tystare inomhusmiljö eftersom de tar bort mycket av det störande buller som kommer utifrån.
Energimyndigheten har tagit fram ett exempelhus baserat på genomsnitthuset 2008.
Bilden här under visas var värmen försvinner i ett hus.